Relocatiediensten

Transworld International biedt aan particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties een brede waaier aan relocatiediensten aan.

Invoer van wapens

Transworld International kan u helpen bij het invoeren van wapens, waar ook ter wereld.

Elk land heeft haar eigen beperkingen en regelgeving met betrekking tot de invoer van wapens.

Om wapens in België in te voeren, zal u moeten voldoen aan een aantal invoerverplichtingen. U zal ook een Belgische wapenvergunning nodig hebben.

Sinds 9 juni 2006 is er een nieuwe wapenwet van kracht in België. Deze beperkt in zeer strenge mate het bezit van vuurwapens door burgers, en legt hierbij verscheidene zeer strenge voorwaarden op. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de import van vuurwapens door een expat. Transworld International begeleidt u in elk aspect van de import van vuurwapens zodat deze op de snelst mogelijke wijze zal gebeuren. Hierbij geven wij advies vanaf het vertrek in het land van oorsprong tot het bekomen van de definitieve vergunningen in België.

Invoer van wapens