Relocatiediensten

Transworld International biedt aan particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties een brede waaier aan relocatiediensten aan.

Assistentie om werkvergunningen, visa of beroepskaarten te bekomen/te vernieuwen

Vooraleer u naar een ander land verhuisd, kan u er best zeker van zijn dat alle documenten in orde zijn opdat u in dit land zou kunnen wonen en werken.
Onze interne juridische adviseurs begeleiden u op een grondige en efficiënte wijze om de vereiste visa, werkvergunningen en beroepskaarten tijdig te bekomen om in België te wonen en werken.

In het algemeen moeten de volgende formaliteiten vervuld worden:

Inwoners van de EU en EER (Europese Economische Ruimte)

Om te kunnen werken in België, hebben inwoners van de EU en EER geen werkvergunning nodig. Hun identiteitskaart of paspoort is voldoende om hen toe te staan België binnen te komen, er te wonen en te werken. Dit geldt ook voor personen die met een inwoner van de EU en EER getrouwd zijn.

 

Niet-inwoners van de EU of EER

  • Visa

Niet-inwoners van de EU of EER die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven dienen over een visum te beschikken. Alvorens het land binnen te komen, dienen zij een tijdelijk visum aan te vragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land waar zij verblijven. Binnen de acht dagen na hun aankomst moeten zij zich inschrijven bij het plaatselijke gemeentehuis.

  • Werkvergunning

Een persoon die in België als loon- of weddetrekkende wenst te werken, en die geen inwoner is van een EU- of EER-lidstaat, moet over een werkvergunning beschikken. Een aanvraag voor zulk een werkvergunning moet door de (Belgische) werkgever ingediend worden bij het plaatselijke werkgelegenheidskantoor waar de werkgever is gevestigd.

  • Beroepskaart (voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die zich willen vestigen in België (zij willen zich bvb. in België vestigen om een bezoldigde zelfstandige zaak of vrij beroep uit te oefenen; ze zijn benoemd als afgevaardigd bestuurder in een bedrijf met vestiging in België; ze hebben een volmacht om een tak van een bedrijf hetwelk gevestigd is in een ander land uit te baten) moeten een aanvraag doen voor een beroepskaart bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar zij verblijven. Als de persoon reeds in België verblijft, kan deze aanvraag gedaan worden bij het lokale gemeentehuis.

Andere scenario’s zijn ook mogelijk (u wil bijvoorbeeld een eigen onderneming opstarten in België). Onze consulenten en gereputeerde partners zullen u graag bij elke stap begeleiden en adviseren.