Relocatiediensten

Transworld International biedt aan particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties een brede waaier aan relocatiediensten aan.

Inschrijving en rijbewijzen

Transworld International staat u bij wanneer u zich moet inschrijven in uw land van bestemming, waar ook ter wereld.
In België is het zo dat u zich moet inschrijven op het gemeentehuis van uw woonplaats vanaf het moment dat u een woning hebt gevonden, al is deze slechts tijdelijk. Transworld International begeleidt u en uw familie hierbij tot in het gemeentehuis en tot u uw bewijs van inschrijving hebt gekregen.
Onze interne juridische adviseurs begeleiden u op een grondige en efficiënte manier om de vereiste verblijfsvergunningen tijdig te verkrijgen.

Als u zinnens bent in België te blijven voor een periode van maximum drie maanden, dient u zich aan te melden bij de gemeentelijke overheid van de plaats waar u zal verblijven binnen de drie dagen van uw aankomst (behalve indien u in een hotel zal verblijven).
Indien u langer dan drie maanden in België zal verblijven, moet u zich aanmelden bij de gemeentelijke overheid van de plaats waar u zal verblijven binnen de acht dagen van uw aankomst teneinde een verblijfsvergunning te bekomen.
Verschillende documenten moeten hierbij voorgelegd worden.

Ons pakket omvat de volgende diensten :

  1. Onze interne juridische adviseur neemt contact op met de expat en informeert hem welke documenten hij nodig heeft.
  2. Vervolgens controleren wij deze documenten en leggen wij afspraken vast met de plaatselijke gemeentelijke overheid.
  3. Onze adviseur gaat met de expat en diens familie mee naar het gemeentehuis totdat de het bewijs van inschrijving wordt verkregen.

Nadat u bent ingeschreven, kunnen wij tevens voor de omwisseling van het rijbewijs zorgen indien nodig en mogelijk./strong>

Afhankelijk van het land waar u oorspronkelijk rijbewijs werd uitgegeven en van de periode waarin u on België zal verblijven, kan het zijn dat deze omwisseling niet nodig is. Zo moeten rijbewijzen die uitgegeven zijn in de Europese Economische Ruimte (EU plus Ijsland, Noorwegen en Lichtenstein) niet omgewisseld worden. Het is wel raadzaam uw rijbewijs te laten registreren in België.

Met sommige landen buiten de EER bestaan bilaterale verdragen, waardoor rijbewijzen die in deze landen zijn uitgegeven zonder problemen kunnen omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs.

Indien uw rijbewijs is uitgegeven door een land dat niet tot de EER behoort en waarmee geen verdrag is afgesloten, zal u een theoretisch en praktisch rij-examen moeten afleggen om uw Belgisch rijbewijs te behalen.